mother concept

solid director
solid stuff
clay model
wig
air conditioner
picture production

special thanks

music producer
music composer

music producer
pianist
piano recording

web director

art assistant

photographer

special thanks
special thanks
special thanks

translator

special thanks
Takuji Oikawa
Aya Watanabe
Masao Suzuki
Shinya Matsumoto
Fumitsugu Murase
Keisuke Sagiyama

Tadashi Tsuruya

Takuo Hiramoto
Masuda Tosh

Peter Suzuki
Megumi Yoshida
Hidefumi Nagai

Takashi Ohara

Ayaka Matsumoto

Tsuyoshi Shimoyama

Miho Nagashima
Kumi Okuno
Rie Funaki

Atsumi Funayama

Our Family!!
artist RYUHOW
http://www.ryuhow.com/

Doctor
Doctor
Doctor
Physical Therapist


Toshiaki Shimizu
Akira Shimizu
Takashi Shimizu
Katsunori Sasaki

Special Thanks from the Little Girl

Miho Ku Rie Eko Yuko Ryu Yumiko
Mika Natsuko Osamu Rina Yuka Fumika
Sunny Aiko Ayaka Eda Mao
Miki Kiyomi Risa Arisa Keiko Riko